Yago
My Yago

Groepsverzekering in België, begrijp het allemaal in 5 minuten!

 • Inzicht in groepsverzekeringen
 • Alles wat je moet weten over levensverzekeringen
97%
van onze klanten beveelt Yago aan
Als je, zoals 70% van de Belgische werknemers, gedekt bent door een groepsverzekering, dan is dit alles wat je moet weten:

Biedt jouw werkgever een groepsverzekering aan? Bent u directeur van een bedrijf en wilt u een groepsverzekering voor uw werknemers afsluiten? Twijfelt u omdat u er niets vanaf weet? Wilt u alles weten over collectieve verzekeringen? Wat moet je kiezen tussen een loonsverhoging of het afsluiten van een groepsverzekering?

Navigeren door de verschillende levensverzekeringen is nooit eenvoudig, maar Yago doet zijn best om de informatie voor jou toegankelijk te maken!

Wat is een groepsverzekering in België?

Een groepsverzekering is per definitie een levensverzekeringscontract. Ze behoort tot de 2e pensioenpijler in België. Het is dus een extralegaal pensioen.

Dit type verzekeringscontract voldoet aan drie doelstellingen voor de polishouder:

1 - Een extra kapitaal opbouwen in afwachting van pensionering
2 -Zichzelf beschermen of een lijfrente garanderen aan iemands erfgenamen__ in geval van overlijden, een arbeidsongeval, enzovoort.
3 - Sparen en beleggen op lange termijn met belastingvoordelen.

 

Goed om weten: vandaag heeft al meer dan 70% van de Belgische werknemers een groepsverzekering.

Voor wie is een groepsverzekering?

Een collectieve verzekering is een levensverzekering die alleen_ bedoeld is voor werknemers van een bedrijf. Er is ook een specifieke groepsverzekering voor bedrijfsdirecteuren.

Hoe werkt een groepsverzekering?

Het groepsverzekeringscontract is een levensverzekeringscontract dat rechtstreeks door de werkgever wordt afgesloten met een verzekeringsmaatschappij voor alle of een bepaalde categorie werknemers. In die zin is de werknemer niet betrokken bij het afsluiten van de collectieve verzekeringspolis.

Er zijn twee hoofdtypen collectieve verzekeringscontracten:

 • Het defined-contribution contract: Dit is een inhouding door de werkgever van een percentage van het brutosalaris (gemiddeld 2%) of een vast bedrag, dat wordt geïnvesteerd in de groepsverzekering. Het minimale wettelijke en gegarandeerde rendement is 1,75%. Het rendement is over het algemeen hoger. Als het rendement op de belegging echter lager is dan het wettelijke minimum, verplicht de verzekeringsmaatschappij zich om het resterende saldo aan te vullen. Het gespaarde kapitaal wordt uiteindelijk uitgekeerd bij pensionering.
 • Contract met vaste uitkering: de werkgever verplicht zich om op het moment van pensionering een kapitaal of een lijfrente te verstrekken die overeenkomt met een door de werkgever vastgesteld doel. Het bedrijf kan bijvoorbeeld overeenkomen om zijn werknemer bij pensionering 5x het laatste bruto jaarsalaris uit te betalen.

Info: het "vaste bijdrage"-contract is nog steeds het meest wijdverspreid.

Elk jaar is je werkgever verplicht om je het pensioenoverzicht of uitkeringsoverzicht te sturen, dat zowel de uitkeringen van de verzekerde als de bijbehorende bedragen samenvat.

Let op: je mag in geen geval gediscrimineerd worden door een groepsverzekering. Een werkgever die een groepsverzekering wil afsluiten, mag dit niet doen op basis van discriminerende criteria (geslacht, leeftijd, godsdienst, enz...)

Is mijn werkgever verplicht om een collectieve verzekering af te sluiten?

Nee, werkgevers zijn nooit wettelijk verplicht om een collectieve verzekering af te sluiten voor hun werknemers. Er is één uitzondering. Als de commissie paritaire van de sector waarin het bedrijf actief is, vereist dat er een collectieve verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde categorie werknemers, dan is de werkgever verplicht om een collectieve verzekering af te sluiten voor zijn werknemers.

Goed om te weten: in België is een paritair comité een sociaal onderhandelingsorgaan dat vakbondsvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers uit dezelfde bedrijfstak samenbrengt. Het doel van paritaire comités is het opstellen van collectieve overeenkomsten.

Kan ik het spaarbedrag van mijn groepsverzekering wijzigen?

Het basisbedrag van de collectieve verzekering is contractueel vastgelegd door de werkgever en de verzekeringsmaatschappij. De werknemer kan het bedrag van zijn of haar premies dus niet wijzigen. De premies worden automatisch ingehouden op het salaris.

 

Let op: werknemers kunnen beslissen om extra bonussen te storten in hun groepsverzekering! Groepsverzekeringen bieden een zeer goed rendement!

Waar kan ik een groepsverzekering afsluiten?

Verschillende maatschappijen bieden groepsverzekeringen aan. Hier is een niet-uitputtende lijst van maatschappijen waar je een verzekering kunt afsluiten:

 • AG Insurance
 • Allianz
 • AXA
 • Ethias
 • Vivium

Hoe kan ik mijn groepsverzekering aanvullen om een comfortabel pensioen te garanderen?

Groepsverzekeringen maken deel uit van de 2e pijler van pensioenen in België. Het wettelijke pensioen dat je van de staat ontvangt is de 1e pijler. Als je meer wilt sparen, kun je een pensioenspaarplan nemen, dat deel uitmaakt van de 3e pensioenpijler. Als je €1.020 per jaar opzij zet, profiteer je van een belastingaftrek van 30%. Afhankelijk van het type pensioenspaarcontract (Tak 21 of Tak 23) profiteer je van hogere of lagere rendementen en hogere risico's.

Wat dekt de Groepsverzekering?

Specifiek ontworpen voor het professionele statuut van werknemers, wordt het groepsverzekeringscontract door de werkgever opgezet met als doel:

 • Werknemers een bijkomend kapitaal te verschaffen voor hun pensioen.
 • Werknemers aanvullende dekkingen bieden: overlijden, invaliditeit, arbeidsongeval, enz.

Welke dekkingen zijn inbegrepen in een groepsverzekering?

De meest voorkomende dekkingen in de voorwaarden van collectieve verzekeringen zijn :

 1. Overlijdensdekking.
 2. Invaliditeitsdekking.
 3. Vrijstelling van premie.
 4. Een wezenpensioen bij overlijden van beide ouders.
 5. Hospitalisatieverzekering.
 

Goed om te weten: als je werkgever een collectieve verzekering heeft afgesloten, zijn alle voorwaarden en dekkingen vastgelegd in een polis. Elke werknemer kan deze voorwaarden opvragen bij zijn werkgever.

Groepsverzekering en de Overlijdensgarantie

Als de groepsverzekeringspolis van je bedrijf een overlijdensdekking bevat, ontvangen je begunstigden een eenmalig bedrag dat vooraf in je polis is vastgelegd als je overlijdt vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Het bedrag van de overlijdensdekking staat op uw uitkeringsoverzicht.

Afhankelijk van het feit of uw begunstigde uw partner is of niet, verschilt de belasting waaraan het bedrag van de overlijdensdekking wordt onderworpen:

Begunstigde Echtgenot (wettelijk regime) Derde partij ouder dan 21 (erfgenaam, oom, tante, enz...)
Ik moet betalen INAMI-bijdrage; solidariteitsbijdrage; bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing op beroepsinkomsten; successierechten
Retenue à la source sur les revenus professionnels ; droits de succession Successierechten Bijdrage INAMI; solidariteitsbijdrage

De bedragen voor 2024 zijn als volgt:
- Bijdrage INAMI: 2,50% op de verzekerde overlijdensuitkering + bijdrage begunstigde.
- Solidariteitsbijdrage: 0% tot 2%.
- Professionele aftrek: dit is een belasting op het kapitaal die varieert tussen 10% en 20% van het kapitaal.
- Successierechten: afhankelijk van de hoogte van de overlijdensuitkering, de regio en de relatie tot de verzekerde. Bezoek de website van de Federale Overheidsdienst Financiën voor meer informatie over successierechten.

Groepsverzekering en invaliditeitsdekking

Als uw groepsverzekering een arbeidsongeschiktheidsdekking bevat, ontvangt u in geval van ziekte of ongeval waardoor u gedurende een bepaalde periode niet kunt werken, een aanvullend inkomen van het ziekenfonds gedurende de hele periode om het verlies van uw salaris te compenseren. De algemene voorwaarden die de toepassing van deze garanties beschrijven, staan in de groepsverzekeringsreglementen.

Wat moet ik doen als ik een ongeluk heb of ziek word?

Meld je ongeval of ziekte zo snel mogelijk aan je werkgever.

In de meeste gevallen blijft uw loon de eerste maand gewaarborgd. Vanaf de tweede maand zal je werkgever een arbeidsongeschiktheidsdekking activeren bij zijn verzekeraar om je een aanvullend inkomen te bezorgen aan het ziekenfonds. Aan het einde van je herstelperiode brengt je werkgever de verzekeraar op de hoogte van de verandering in je situatie.

Groepsverzekering en premievrijstelling

Met de premievrijstelling kunt u premies blijven betalen, zelfs tijdens een herstel- of moederschapsverlof. Volgens de voorwaarden van het contract betaalt de verzekeraar de premies voor uw groepsverzekering. Zo blijft u 100% gedekt en blijft uw kapitaal groeien tijdens de verlofperiode.

Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering

Als je groepsverzekering hospitalisatie dekt, kan de verzekering van je werkgever een deel van de hospitalisatiekosten dekken, afhankelijk van de contractvoorwaarden.

Wanneer en hoe maak ik gebruik van mijn groepsverzekering?

Een groepsverzekering is per definitie een levensverzekering. Het doel is je een aanvullend inkomen te bezorgen wanneer je met pensioen gaat. De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel 65 jaar.

Hoe krijg ik het geld van mijn groepsverzekering?

Er zijn twee manieren om het geld van je groepsverzekering te ontvangen:

 • Als een jaarlijkse of maandelijkse lijfrente voor het leven.
 • Als een eenmalige kapitaaluitkering.
 

Goed om te weten: na de eenmalige betaling van je kapitaal kun je het altijd omzetten in een jaarlijkse lijfrente.

Wanneer kan ik een groepsverzekering afsluiten? Kan ik het kopen voor het einde van het contract?

Het is de bedoeling dat u uw spaargeld van de groepsverzekering op 65-jarige leeftijd kunt opnemen.

Als u besluit om uw spaargeld in de vorm van een eenmalige betaling te ontvangen is het mogelijk om het te ontvangen vanaf de leeftijd van 60. Vóór de leeftijd van 60 jaar is het niet mogelijk om het gespaarde kapitaal op te nemen, behalve als de verzekerde overlijdt. In dat laatste geval ontvangen de begunstigden het kapitaal onmiddellijk.

Groepsverzekering in België: onder welk belastingregime val ik?

Als je bij de uitbetaling van je pensioen beslist om het kapitaal in de vorm van een forfaitair bedrag te ontvangen, ben je onderworpen aan het volgende belastingstelsel voor groepsverzekeringen:

 • INAMI-bijdrage: 3,5% van het totale brutokapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage__: tussen 0 en 2%.
 • Bedrijfsvoorheffing__: 10 tot 20%.

Het regime van de roerende voorheffing verschilt naargelang de premies werden betaald door de werkgever of de werknemer en naargelang de leeftijd waarop je je geld opneemt uit je groepsverzekering. Om meer te weten te komen over het bedrag van de roerende voorheffing, lees het artikel van de experts van Yago dat specifiek gewijd is aan de fiscaliteit van groepsverzekeringen.

Let op: in het geval van een jaarlijkse of maandelijkse lijfrente wordt deze belast als beroepsinkomsten volgens het progressieve tarief van de inkomstenbelasting (+ extra gemeentelijke centimes). Je moet je inkomsten uit groepsverzekeringen dus elk jaar aangeven op je belastingaangifte.

Wat gebeurt er als ik van baan verander?

Mensen veranderen vaak van baan. Wat moet ik doen met mijn groepsverzekering?

Groepsverzekering: ik ben een werknemer en ik verander van bedrijf

Er zijn drie oplossingen voor werknemers die van bedrijf veranderen:

 1. Verminder uw spaargeld: u besluit om het opgebouwde kapitaal bij uw voormalige werkgever achter te laten. U kunt niet langer premies betalen of profiteren van de garanties in het contract, maar u blijft rente ontvangen.
 2. Uw spaargeld overdragen naar de groepsverzekering van uw nieuwe onderneming: U kunt beslissen om uw spaargeld van de groepsverzekering over te dragen naar het nieuwe boekje van de groepsverzekering dat aan u wordt toegewezen. Normaal gesproken is deze overdracht gratis, je hoeft alleen het overboekingsformulier aan te vragen.
 3. Je spaargeld overbrengen naar een gemeenschappelijk fonds: Als je werkgever nog geen groepsverzekering heeft, kun je je spaargeld overbrengen naar een gemeenschappelijk fonds.

Let op: als ik ga inkrimpen, zorg er dan voor dat de overlijdensdekking opgenomen blijft in je groepsverzekering. Ga anders door met de spaaroverschrijving!

Groepsverzekering: ik ben werknemer en word zelfstandige, wat moet ik doen?

Het is niet mogelijk om je spaargeld van de groepsverzekering over te dragen naar een individueel pensioenspaarcontract als je zelfstandige bent.

Je kunt er wel voor kiezen om :

 1. Verminder: laat het kapitaal op de groepsverzekeringsrekening van je voormalige werkgever staan en blijf rente ontvangen.
 2. Uw kapitaal overbrengen naar een samengevoegd fonds.

We raden je ook aan om te kijken naar de levensverzekeringsproducten die beschikbaar zijn voor zelfstandigen, zoals PLCI, EIP of CPTI. Niet bijdragen aan je pensioen als je zelfstandig bent, is erg gevaarlijk omdat je dan bijna geen wettelijk pensioen ontvangt voor die periode.

Groepsverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen en langetermijnspaarverzekeringen: kunnen ze worden overgedragen?

Groepsverzekeringen, pensioensparen en langetermijnsparen worden verschillend belast. Daardoor is het niet mogelijk om geld van een groepsverzekering over te boeken naar een individuele pensioenspaarrekening of langetermijnspaarrekening.

Maar om te profiteren van belastingvoordelen en je investeringen te optimaliseren, raadt Yago je aan om groepsverzekeringen te __combineren met pensioensparen, of zelfs langetermijnsparen!

Voordelen van groepsverzekeringen?

Welke voordelen of opties biedt een groepsverzekering?

Voordelen van een groepsverzekering voor werknemers

De voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer zijn :

 1. Een gegarandeerd aanvullend pensioen bij pensionering om een ontoereikend wettelijk pensioen aan te vullen.
 2. Aanvullende garanties: overlijden, invaliditeit, enz.
 3. Een gegarandeerd minimumrendement van 1,75%, dat hoger kan zijn afhankelijk van of je geld wordt belegd in tak 21 of tak 23 en het rendement op je winstdeling.

Groepsverzekeringen bieden ook de volgende opties:

 • Het voorschot op je groepsverzekering.
 • Het verpanden van je groepsverzekering.

Groepsverzekering: krijg een voorschot voor uw vastgoedprojecten

Voor elk vastgoedproject - bouw, aankoop, renovatie - in de Europese Economische Ruimte, is het voorschot een lening van de verzekeraar waarmee u een percentage (gemiddeld tot 70%) van uw gekapitaliseerde reserve kunt ontvangen. U betaalt deze lening rechtstreeks terug van uw spaargeld van de groepsverzekering.
Over de lening betaalt u rente aan uw verzekeraar. Als u het voorschot niet kunt terugbetalen, brengt de verzekeraar het openstaande saldo in mindering op het kapitaal dat nog in uw groepsspaarkapitaal zit.

Het voorschot biedt een reële mogelijkheid om uw leencapaciteit te verhogen en tegelijk uw afhankelijkheid van bankkrediet te verminderen.

Groepsverzekering: Uw spaargeld uit groepsverzekeringen in pand geven om gemakkelijker een hypotheek te krijgen

Door uw spaargeld van de groepsverzekering in pand te geven voor een onroerendgoedtransactie, betaalt u uw banklening in één keer met het geld van uw spaargeld van de groepsverzekering. Als u overlijdt voor het einde van het contract, betaalt de bank het saldo van de lening terug met het kapitaal van uw groepsverzekering.

Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering voor werkgevers?

Voor de werkgever biedt groepsverzekering echte voordelen in termen van :

 1. Belasting: premies voor groepsverzekeringen aftrekken als bedrijfskosten.
 2. Werving: maak het gemakkelijker om talent te werven met een uitgebreide collectieve verzekering die uw werknemers beschermt.
 3. Flexibiliteit: de werkgever beslist wie in aanmerking komt voor een groepsverzekering, zolang dit niet discriminerend is. De werkgever beslist over de voorwaarden en garanties in het contract.

Salarisverhoging of collectieve verzekeringspremie

Als u in de positie bent om te onderhandelen en te besparen, adviseert Yago u om _een verhoging van uw collectieve verzekeringspremies _door uw werkgever te verwijzen naar een salarisverhoging.

Groepsverzekering: een besparing van 20% na belastingen voor werknemers

Voor de werknemer wordt het geld dat wordt betaald aan je groepsverzekering beschouwd als uitgesteld salaris. Als zodanig wordt het niet opgenomen in het inkomstenbelastingsysteem, dat zwaar belast wordt. Dit geld wordt slechts belast tegen 10% tot 20% op het moment van pensionering als bronbelasting. Gedurende de hele periode zal je opgebouwde kapitaal ook elk jaar een minimumrendement van 1,75% hebben gegenereerd!

Zonder rekening te houden met het bijkomende voordeel verbonden aan het rendement, volgt hier een voorbeeld dat het voordeel van een groepsverzekering voor de werknemer illustreert: +20% winst na belastingen!

Groepsverzekering Salaris
Bruto salaris 3000€ 3000€
ONSS -106.5€ -392€
Solidariteitsbijdrage -60€ --
Bronbelasting -283.3€ -510€
Netto salaris 2550.5€ 2098€

Groepsverzekering: besparing van meer dan 10% op loonkosten!

Voor de werkgever: door uw groepsverzekering te financieren, is de werkgever de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) slechts een __bijdrage van 8,86% verschuldigd voor de aanvullende dekking die in het contract is opgenomen en een toeslag van 4,4% op de betaalde premie. Normaal gesproken bedragen de sociale premies van werkgevers ongeveer 32% van het brutosalaris!

Hieronder ziet u een illustratie van de besparing van meer dan 10% op salariskosten voor de werkgever:

Groepsverzekering Salaris
Bruto salaris 3000€ 3000€
ONSS 265.8€ 960€
BelastingBelasting 132€ --
Brutoloonkosten 3397.8€ 3960€

Groepsverzekering en bedrijfsleiders: pas op voor de 80%-regel!

Het is mogelijk om een groepsverzekering voor bedrijfsleiders af te sluiten.

Het voordeel: premies voor groepsverzekeringen zijn aftrekbaar en worden geboekt als beroepskosten zolang ze voldoen aan de 80%-regel.

Let op: om te profiteren van de belastingvermindering moet je voldoen aan de 80%-regel! De som van je wettelijke pensioen en je bovenwettelijke pensioen mag niet meer zijn dan 80% van je brutoloon in het laatste premiejaar.

Yago raadt bedrijfsleiders en zelfstandigen aan om te kiezen voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT) in plaats van een collectieve verzekering voor bedrijfsleiders. De IPT biedt meer administratieve flexibiliteit omdat deze op individuele basis kan worden toegepast, terwijl een collectieve verzekering meestal geldt voor een categorie werknemers.

Een groepsverzekering is een levensverzekeringscontract dat tal van voordelen biedt voor zowel werkgevers als werknemers. Yago werkt met u samen om u de allerbeste verzekeringen aan te bieden. Met Yago wint u aan flexibiliteit, fiscale voordelen en 100% dekking. Aarzel niet om contact op te nemen met de Yago experts voor een volledig antwoord op al je vragen en om de verschillende aanbiedingen te vergelijken!

Auteur van het artikel

Etienne Brulon
Verzekeringsexpert bij Yago

Met zijn vermogen om complexe informatie te vereenvoudigen, verandert Etienne het verzekeringsproces in een duidelijk en toegankelijk gesprek. Dankzij zijn specialistische vaardigheden in het begrijpen van individuele behoeften, wordt elke interactie een persoonlijke ontdekkingstocht die je naar oplossingen leidt die perfect aan je verwachtingen voldoen.

Onder toezicht van Tanguy Bocquet, erkend verzekeringsmakelaar bij FSMA

Wij beschermen al
meer dan 15.000 klanten!

96% van hen raadt ons aan na een schadegeval

Philippe

15 juli 2023
Professioneel, altijd beschikbaar en vooral een snelle oplossing van het probleem! Ga vooral zo door. 💪💪👋👋

Marine

7 juni 2023
Vriendelijk personeel en snelle reactie op alle vragen. Er wordt snel een oplossing voorgesteld die aan al je behoeften voldoen. Ik heb nu mijn 2e overeenkomst getekend en ik ben zeer tevreden over het gemak en de snelheid.

Eric

24 juni 2023
Ik ben in elk opzicht zeer tevreden over Yago met name wegens de kwaliteit van de dienstverlening, de opvolging van de dossiers, de beschikbaarheid van de medewerkers en de handige online tools.

Benoit

8 januari 2024
Jong en dynamisch team met snelle oplossingen en duidelijke voorstellen. Intuïtieve en gebruiksvriendelijke online ruimte.

Elisa

13 september 2023
Ik heb eerst mijn motor verzekerd. De auto en het huis volgden snel. De medewerkers zijn attent, ze luisteren naar de behoeften van de klant en zijn uiterst responsief. Ik raad Yago ten zeerste aan!

Sebastien

5 januari 2024
Ik heb al mijn verzekeringen bij Yago : ze zijn klantgericht, makkelijk te contacteren, ze geven deskundig advies, de prijzen zijn laag een vooral bij een ongeval doen ze er alles aan om het probleem snel te regelen. Ik beveel ze ten zeerste aan 💯

Stéphane

9 september 2023
Alle diensten die ik zocht op één plek. De medewerkers luisteren naar de behoeften en zijn vriendelijk. Lossen de problemen efficiënt op en zoeken de beste offertes. Geweldig !!! Als het kon had ik 10 sterren gegeven.

Thomas

30 november 2023
Goedkopere verzekeringen met goede diensten! Een snelle en eenvoudige website om alle contracten en de administratieve aspecten te beheren. Helemaal prima!

Laurence

23 juni 2023
Ik ben nu ongeveer een jaar bij Yago verzekerd, ik heb al mijn verzekeringen bij hun. De interface is praktisch en ze zijn zeer reactief. Ze hebben altijd de beste contracten tegen de beste tarieven en ik zal ze zeker aanbevelen aan ieder die op zoek is naar een goede verzekeringsmakelaar!

Kevin

26 mei 2023
Duidelijke informatie en altijd binnen handbereik via een intuïtief platform. Concurrerende tarieven. Goede reactiesnelheid van het team. Eindelijk een manier om eenvoudig en gemakkelijk een verzekering af te sluiten en te beheren.

Georgeta

14 april 2023
Makkelijk contact, goed advies en interessante prijzen en ik heb de tarieven natuurlijk vergeleken! Hoewel ik verre van een verzekeringsexpert ben, raad ik dit platform zeker aan.