Yago
My Yago

Verplichte brandverzekering bij je hypothecair krediet?

  • Alle informatie over je brandverzekering
  • Een volledig gepersonaliseerde brandverzekering
  • Bijstand en juridische dienstverlening in geval van schade

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne wil een wet invoeren die ervoor zorgt dat banken je niet meer kunnen vragen je brandverzekering te koppelen aan je hypothecaire lening in ruil voor korting op je rentevoet. Deze ‘gebundelde verkoop’ gijzelt de klanten van banken volgens verzekeringsmakelaars: klanten zijn niet vrij om over te stappen naar een andere verzekeraar omdat hun rentevoet hierdoor aanzienlijk kan stijgen. Yago geeft meer informatie over de impact hiervan op je brandverzekering.

Het nieuwe wetsvoorstel: goed nieuws voor je verzekering?

Een hypothecaire lening koppelen aan een verzekering: is dat legaal? Absoluut. Zodra je een hypothecair krediet afsluit bij een bank, kan de bank je vragen bepaalde bijkomende verzekeringen bij hun af te sluiten in ruil voor korting op je rentevoet. Wanneer je hiermee akkoord gaat kan je rentevoet zakken met soms wel 1% of meer.

Deze methode zorgde in de voorbije jaren voor verschillende klachten bij klanten en consumentenorganisaties zoals Testaankoop. De voornaamste reden hiervoor is dat de keuzevrijheid van de klant beperkt wordt tijdens de looptijd van het krediet. Wil je veranderen van verzekering? Dan loop je risico op verhoging van je rentevoet. En dit beperkt zich niet tot woonverzekeringen. Sommige banken koppelen deze korting op de hypotheekrente ook aan andere verzekeringsproducten, zoals de autoverzekering.

Om het hoofd te bieden aan deze problematiek werkt vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne sinds begin 2023 aan een wetsvoorstel om de rentevoet bepaald bij het afsluiten van het hypothecaire krediet te behouden, ook wanneer de kredietnemer besluit van verzekeraar te veranderen.

De bankensector reageert terughoudend

Een reactie vanuit de bankensector liet niet lang op zich wachten. Zij wijzen erop dat dit soort koppelverkopen (hypothecair krediet + verzekering) volkomen legaal zijn, en het eerder gaat over transparante communicatie tussen bank en klant. Wanneer de klant een krediet afsluit, weet hij dat de ondertekende rentevoet afhankelijk is van zijn verzekeringscontracten.

De sector is van mening dat de maatregel niet het gewenste effect zal hebben. Banken kunnen er eenvoudigweg voor kiezen deze korting op de rentevoet te koppelen aan andere producten, zoals pensioensparen, of deze afhankelijk te maken van een bedrag op een effectenrekening. Minder kapitaalkrachtige klanten zullen voor dit soort kortingen dan niet in aanmerking komen.

Tot slot benadrukt de bankensector dat de huidige voorwaarden in dit wetsvoorstel niet in het belang van de banken zijn. Het zal voor de banken niet interessant meer zijn verlaagde rentetarieven aan te bieden indien klanten na 2 jaar al van verzekering zullen veranderen zonder een aanpassing van hun rentevoet.

Wat is de impact op je brandverzekering?

Het nieuwe voorstel is goed nieuws, gezien je vrije keuze zou hebben voor het vergelijken en kiezen van je woonverzekering. Het maakt het makkelijker op zoek te gaan naar de verzekering die het meest aansluit bij jouw situatie en hierop zoveel mogelijk te besparen, zonder ervoor te zorgen dat de maandelijkse aflossing van je lening duurder wordt.

Yago raadt je steeds aan je huidige verzekeringen te vergelijken, zodat je zeker bent van de beste voorwaarden voor jouw verzekering.

De belangrijkste waarborgen voor je woonverzekering:

  • Gebouw of huurdersaansprakelijkheid: beschermt je woning (gebouw) tegen natuurrampen (overstroming, storm…) en schade veroorzaakt voor de bewoner (waterschade, brand…)
  • Inboedel: verzekert de inhoud van je woning tegen bovenstaande risico’s
  • Diefstal: beschermt je inboedel tegen diefstal en vandalisme
  • Rechtsbijstand: dekt bijkomende administratie- en advocatenkosten in geval van een juridisch geschil
  • Familiale verzekering: beschermt jezelf, je gezin en je huisdier tegen schade die ongewild aangebracht wordt aan derden

Maak een verzekeringssimulatie en ontdek hoeveel jouw brandverzekering zou kosten bij Yago.

Auteur van het artikel

Maëlly Ménager
Verzekeringsexpert

Met haar diepgaande kennis van de sector zal Maëlly ervoor zorgen dat u profiteert van effectieve en doelgerichte promotie, zodat u onze klanten een lonende en boeiende ervaring kunt bieden.

Onder toezicht van Tanguy Bocquet, erkend verzekeringsmakelaar bij FSMA